วันนี้ (12 ต.ค. 64) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล
💥💥วันนี้ (12 ต.ค. 64) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล จัดการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงและผ่านระบบ Zoom

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :