สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2564
❤️ สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2564
.
📌 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
📌 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
📌 17.30 น. เป็นต้นไป
.
ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2564 ได้ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT , Thai TV Global Network ช่อง TGN , การถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
FACEBOOK LIVE NBT2HD และ งานกาชาด Red Cross Fair

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar