สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ในหัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ในหัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

************************

👏👏วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมดาวเรือง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ในหัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีและเป็นต้นแบบต่อสังคม โดยมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย วัฒนธรรมจังหวัดสตูล , ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล , ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล , ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม กันอย่างพร้อมเพรียง

👏👏สำหรับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ในหัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้ส่งเข้าประกวด ทั้งหมด 3 ทีม ประกอบด้วย 1. ชื่อผลงาน ครอบครัวคุณธรรม จากทีม Fighting girl 2. ชื่อผลงาน ครอบครัว จากทีม แม่ลูก 3. ชื่อผลงาน รอยยิ้มเล็กๆ จากทีม นกพิราบ โดยมีหลักเกณฑ์ต้องเป็นสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบประะเภทคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ความยาวไม่เกิน 60 วินาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ แต่ให้จบด้วยตราประจำกระทรวงวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ “1765 สายด่วนวัฒนธรรม”

👏👏ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ โดยให้ทีม ชื่อผลงาน ครอบครัว จากทีม แม่ลูก ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม , ชื่อผลงาน รอยยิ้มเล็กๆ จากทีม นกพิราบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม , ชื่อผลงาน ครอบครัวคุณธรรม จากทีม Fighting girl รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของระดับจังหวัดจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศอีกด้วย

น.ส.มนัสวิน ดำหหนู นักประชาสัมพันธ์ ส.ปชส.สตูล

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :