รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ความคืบหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่จังหวัดสตูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ความคืบหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่จังหวัดสตูล
---------------------------
🔶🔶วันนี้ (14 ม.ค. 65) ที่หอประชุมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และร่วมรับฟังการประชุมกับผู้แทน อว.ส่วนหน้าในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่จังหวัดสตูล
.
🔶🔶สำหรับการขับเคลื่อนโครงการ U2T ได้รับความร่วมมือจาก 4 สถาบันการศึกษาร่วมบูรณาการรับผิดชอบพื้นที่ 10 ตำบล ครอบคลุม 5 อำเภอของจังหวัดสตูล ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล รับผิดชอบพื้นที่ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบพื้นที่ตำบลละงู ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู , ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน และตำบลพิมาน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับผิดชอบพื้นที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า และวิทยาชัยชุมชนสตูล รับผิดชอบพื้นที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า , ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน และตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานของโครงการ U2T ในพื้นที่ สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากราว 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวง อว. ร่วมสนับสนุนกับหน่วยงานในจังหวัดสตูลจนเกิดเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ภายใต้พันธกิจของโครงการ คือ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ยกระดับการท่องเที่ยวนำองค์ความรู้ช่วยบริการชุมชน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมถึงการยกระดับรากฐานทางเศรษฐกิจสู่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืน
.
🔶🔶โอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เป็นประธานเปิดการเสวนา “เปิดตัวสี่เสือกับเครือข่าย ณ สตูล ” แนวทางการพัฒนาจังหวัดสตูล ของสี่เสือ (ปอว. ผอ.วศ. ผอ.วช. ลปส.) พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ อีกด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :