สตูล ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2565
สตูล ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2565
**********************
👏👏วันนี้ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
👏👏โดยที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ปี 2564 ซึ่งจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการครบทุกกิจกรรม
👏👏สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีเรื่องพิจารณาโดยกำหนดให้อำเภอ TO BE NUMBER ONE และชมรมฯ ส่งเข้าประกวดในระดับภาพประจำปี 2565 ในส่วนของปี 2564 ได้ส่งอำเภอควนกาหลง และอำเภอละงู เข้าประกวด และในปีนี้ 2565 จะเพิ่มอำเภอเมืองสตูล ซึ่งมีความพร้อม อีก 1 อำเภอ และจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อจะส่งเข้าประกวดในลำดับต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :