จังหวัดสตูล จัดพิธีแสดงความยินดีสถานศึกษาและนักเรียน รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล จัดพิธีแสดงความยินดีสถานศึกษาและนักเรียน รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

---------------------------

🔶🔶วันนี้ (17 ม.ค. 65) ที่หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีสถานศึกษาและนักเรียน รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีแสดงความยินดี

.

🔶🔶โรงเรียนสตูลวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำจังหวัดสตูล ในอดีต ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานมาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อปีการศึกษา 2534 และ ปีการศึกษา 2554 และนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน จำนวน 2 ครั้งเช่นเดียวกัน เมื่อปีการศึกษา 2531 และปีการศึกษา 2532 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตูลวิทยาไดรับรางวัล สถานศึกษาและนักเรียน รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในการนี้ นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

.

🔶🔶นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับการประเมินเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นายทินกร วราพันธุ์เลิศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ โรงเรียนสตูลวิทยา จะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง และได้จัดงานพิธีแสดงความยินดีสถานศึกษาและนักเรียน รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา เกิดความภูมิใจ ในสถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้ ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง ด้วยความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ภาพ/ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข นักประชาสัมพันธ์ ส.ปชส.สตูล

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :