จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล เพื่อจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล เพื่อจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

---------------------------------------------

✍️✍️วันนี้ (18 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุมดาวเรือง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

.

✍️✍️ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระวิริยะอุสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” และสิ่งทอท้องถิ่นที่เกือบสูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง พร้อมยกระดับผ้าไทยให้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในเวทีโลก เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และจังหวัดสตูลได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล จำนวน 1 ลาย เพื่อจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

.

✍️✍️ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ คณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล ได้พิจารณาเห็นชอบเลือกผ้าลายดอกดาวน์บูดิง ของกลุ่มปันหยาบูติก อำเภอละงู เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล ซึ่งลายผ้าดังกล่าว เป็นลายผ้าโบราณที่ใช้สวมใส่ในอดีต มาพิมพ์ลายลงบนผืนผ้า และในปี 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผ้าในโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน อีกทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ได้ส่งผ้าลวดลายของดอกดาวน์บูดิง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพระองค์ทรงเลือกลายดอกดาวน์บูดิง ของกลุ่มปันหยาบูติก มาตัดเย็บฉลองพระองค์เมื่อครั้งเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข นักประชาสัมพันธ์ ส.ปชส.สตูล

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :