จังหวัดสตูล จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2565
📄📄จังหวัดสตูล จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2565
.......................................................................
วันนี้ (11พ.ค.65) ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2565 โดยมี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ (สมาชิก อส.) เข้าร่วมรับฟังการอบรม
โดยการบรรยายให้ความรู้ในหัวเรื่อง “การขยายผลและการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานในคดียาเสพติด” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพดติดภาค 9 จำนวน 2 ท่าน คือ นายวันชัย เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ปปส.ภาค 9 และ นายอภิสิทธิ์ สินดำ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปส.ภาค 9 ให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :