สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล จัดกิจกรรม“รวมพลัง ทสม. ผู้พิทักษ์ รักษ์เขาโต๊ะเหล็ม” เพื่อพัฒนาเขาโต๊ะเหล็ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสตูล

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล จัดกิจกรรม“รวมพลัง ทสม. ผู้พิทักษ์ รักษ์เขาโต๊ะเหล็ม” เพื่อพัฒนาเขาโต๊ะเหล็ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสตูล

--------------------------------

👉👉 วันนี้ (11 พ.ค. 65) ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม.ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรม“รวมพลัง ทสม. ผู้พิทักษ์ รักษ์เขาโต๊ะเหล็ม” โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอาลี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ผู้แทนสื่อมวลชน ประชาชน และเครือข่าย ทสม. จังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 60 คน

.

👉👉ทสม. เกิดจากแนวคิดในการส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ของประชาชนในการเข้ามาร่วมดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเพื่อให้มีรวมกลุ่มของประชาชนและพัฒนาเป็นเครือข่าย ทสม. ขึ้น สำหรับจังหวัดสตูล เริ่มมีสมาชิกเครือข่าย ทสม. มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 6,485 คน ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ โดย ทสม. จังหวัดสตูล มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆผ่านกิจกรรมมากมายในหลากหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้เขาโต๊ะเหล็ม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสตูล

.

👉👉สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเขาโต๊ะเหล็ม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมด ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณโดยรอบเขาโต๊ะเหล็ม โดยเฉพาะเส้นทางเดินขึ้นเขา สำรวจถ้ำ เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านต่อไปได้ในอนาคต

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :