อบจ.สตูล บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า จังหวัดสตูล
อบจ.สตูล บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า จังหวัดสตูล
.
วันนี้ (12 พ.ค. 65) นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในจังหวัดสตูล ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูล สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
.
สำหรับการบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวมิติใหม่ โดยการเพิ่มกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลมากขึ้น
.
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่า นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลง หรือ Mou ร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การศึกษาธรรมชาติ การอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าจังหวัดสตูล ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในจังหวัดสตูลด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวมิติใหม่ในจังหวัดสตูล เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
.
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ในจังหวัดสตูลของเรา ประมาณร้อยละ 50 เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือเขตอนุรักษ์ การพัฒนาต่างๆ จะติดขัดในเรื่องระเบียบกฎหมายมากพอสมควร การได้มาลงนาม Mou ร่วมกันจะทำให้มีโอกาสปรึกษาหารือในการใช้พื้นที่ ซึ่งจะสะดวกต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะเป็นผู้ประสานเพื่อสนับสนุนงบประมาณ และทางอุทยานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมในการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ในอนาคตอย่างมากมายมหาศาล
----------------------
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :