จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2565 และถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2565 และถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

-------------------

🚗🚗วันนี้ (12 พ.ค. 65) ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2565 และถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง

.

🚗🚗โดยการสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2565 ของจังหวัดสตูล ในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 เกิดอุบัติเหตุรวม 17 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 15 ราย และผู้เสียชีวิต 3 ราย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ดื่มแล้วขับ และหลับใน ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ ส่วนประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถปิกอัพ/กระบะ สำหรับอำเภอที่พบการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอควนกาหลง และอำเภอเมืองสตูล และอำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อำเภอมะนัง โดยที่ประชุมฯ ได้มีการสรุปผลการดำเนินการป้องกันฯ ตามมาตรการ 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ , ด้านถนนและการสัญจรปลอดภัย , ด้านยานพาหนะปลอดภัย , ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย และด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ จากการสรุปสถิติที่เกิดขึ้นนั้น พบว่าจังหวัดสตูลดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ คือ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ในช่วงของการสัญจรสงกรานต์ที่ผ่านมา

.

🚗🚗ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน วิเคราะห์และหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ไม่เฉพาะในกรณีที่จะมีการสัญจรช่วงเทศกาลแต่ให้มีความปลอดภัยในทุก ๆ วัน และการถอดบทเรียนในครั้งนี้ เป็นการทบทวนและสรุปประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดและปัจจัยที่ทำให้เกิดผลดีขึ้น ทั้งผลที่สำเร็จและไม่สำเร็จ เพื่อค้นหาความรู้จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงให้บรรลุผลสำเร็จและสามารถพัฒนาการทำงาน โดยจุดมุ่งหวังในมีการลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากพฤติกรรมเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :