ผู้ว่าฯ สตูล ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนกลไกการบริหารประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) เพื่อให้การสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าฯ สตูล ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนกลไกการบริหารประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) เพื่อให้การสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

--------------------

✍️✍️วันนี้ (12 พ.ค. 65) ที่ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายจรัส บำรุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนกลไกการบริหารประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมจากห้องประชุมราชสีห์อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

.

✍️✍️ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) มีภารกิจในการจัดทำกลุ่มไลน์สำหรับชี้แจงประเด็นสำคัญที่สาธารณชนอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินงานภาครัฐ (ID IA IR Chat) ในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มไลน์เคาะประเด็น (Issue Discussion) กลุ่มไลน์มอบหมายประเด็น (Issue Assignment) และกลุ่มไลน์รายงานประเด็น (Issue Report) หรือเรียกว่า “กลไกการบริหารประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC” ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอนุกรรมการ และกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพต่อไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :