นำมาทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกครั้ง...คุณเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำของวงระบาดCOVID-19..และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?
นำมาทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกครั้ง...คุณเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำของวงระบาดCOVID-19..และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?
.............
▶️วงที่ 1 ผู้สัมผัสใกล้ชิด (Close Contact)
เป็นผู้ที่อยู่บนไทม์ไลน์เดียวกับผู้ป่วย ได้แก่
ผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
พูดคุยในระยะ 1 เมตร นานเกิน 5 นาที
ถูกผู้ป่วยไอ/จามรด
อยู่ในสถานที่ปิด เช่น ห้องปรับอากาศ ในระยะ 1 เมตร นานเกิน 15 นาที (ถ้าโดยสารเครื่องบิน จะนับผู้ที่นั่งแถวเดียวกันและสองแถวหน้า-หลัง)
.
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1.1 ผู้สัมผัสฯ เสี่ยงสูง
1.2 ผู้สัมผัสฯ เสี่ยงต่ำ
.
การจะแยกว่าเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำ แยกกันด้วยการสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ซึ่งสำหรับคนทั่วไปคือ ‘หน้ากากอนามัย/ผ้า’ หากสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ใกล้ชิดผู้ป่วยก็จะถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ
.
มาตรการสำหรับผู้สัมผัสฯ จะมีความเข้มงวด โดย ‘ผู้สัมผัสฯ เสี่ยงสูง’ จะต้องกักตัว (Quarantine) 14 วัน และตรวจหาเชื้อทันทีถ้ามีอาการ หรือตั้งแต่วันที่ 5 หลังสัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้ายถ้ายังไม่มีอาการ
.
ส่วน ‘ผู้สัมผัสฯ เสี่ยงต่ำ’ ไม่ต้องกักตัว แต่หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด สวมหน้ากาก และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ
.
▶️วงที่ 2 ผู้ใกล้ชิดของวงที่ 1 หรือผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสฯ
ยกตัวอย่าง นาย ก. เป็นผู้สัมผัสฯ ของผู้ป่วย คนในวงนี้ เช่น แฟนของ ก., เพื่อนในห้องเรียน/เพื่อนร่วมงานของ ก. เป็นต้น
.
เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก เพราะ ‘ผู้สัมผัสฯ’ ยังไม่ใช่ ‘ผู้ป่วย’ ที่จะสามารถแพร่เชื้อได้ (ยกเว้นผู้สัมผัสฯ คนนั้นอยู่ในระยะแพร่เชื้อ 2 วันก่อนเริ่มมีอาการ) ดังนั้นผู้ใกล้ชิดจึงยังสามารถเรียน/ทำงานตามปกติ เพียงแต่สวมหน้ากาก และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน
.
▶️วงที่ 3 คนอื่นในชุมชน
เช่น ผู้ที่อาศัยในหอพักเดียวกัน, ผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่พบผู้ป่วยน้อยราย (ยังไม่มีการระบาดเป็นวงกว้าง) เป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงจากผู้ป่วยรายนี้ เพราะไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด แต่ยังต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตัวเอง เพราะอาจมีผู้ติดเชื้อรายอื่นในชุมชน
................

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :