10 เมนูเด็ดของ 10 ประเทศอาเซียน

           วันพ่อแห่งชาติ เทศกาลของคุณพ่อของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนตรงกับวันใดบ้าง นอกจากวันแม่แห่งชาติแล้ว อีกเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับบุพการีก็คือวันพ่อแห่งชาตินั่นเอง ซึ่งวันพ่อแห่งชาติก็ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยของเราเท่านั้น แต่ยังมีในประเทศอื่น ๆ เช่นกันประเทศไทย เริ่มมีการเฉลิมฉลองวันพ่อกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ.2523 และที่มีการกำหนดให้เป็นวันที่ 5 ธันวาคมนั้นเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช พ่อของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดิน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นวันชาติของไทยอีกด้วย และมีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษาเป็นดอกไม้ประจำวันพ่อนอกจากนี้ในประเทศต่าง ๆ ของกลุ่มอาเซียนก็ยังได้มีการเฉลิมฉลองวันพ่อด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละประเทศมีการจัดกิจกรรมในวันต่าง ๆ

ประเทศพม่า : วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน

ประเทศมาเลเซีย : วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน

ประเทศอินโดนีเซีย : วันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี

ประเทศฟิลิปปินส์ : วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน

ประเทศสิงคโปร์ : วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน

ประเทศเวียดนาม : วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน        

ประเทศลาว : วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน

ประเทศกัมพูชา : วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน

ประเทศบรูไน : วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน

       ส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมวันพ่อของแต่ละประเทศมีธรรมเนียมในการเฉลิมฉลองคล้ายคลึงกัน ก็คือการใช้เวลาด้วยกันระหว่างพ่อลูก โดยอาจจะมีการมอบของขวัญ หรือพาไปท่องเที่ยวพักผ่อน หรือมีกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ก็ยังอาจจะเป็นวันนัดรวมญาติที่ห่างไกลให้ได้กลับมาพบกันอีกด้วย

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
บทความเรื่อง7- 10 เมนูเด็ดของ 10 ประเทศอาเซียน.doc |


คะแนนโหวต :