ขอเชิญติดตามรับชม การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดสสตูล 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566
?วันนี้!! เวลา 13:30 น. ขอเชิญติดตามรับชม การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดสสตูล 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566
??ผ่านทาง Live facebook Fanpag : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

image รูปภาพ

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag