ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยหนาว
ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยหนาว
#ผู้ตรวจการแผ่นดิน

image รูปภาพ

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag