สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
💚💚สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รวมพลัง ทสม. ผู้พิทักษ์ รักษ์เขาโต๊ะเหล็ม”
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำร้อน และพื้นที่เขาโต๊ะเหล็ม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพที่ยังคงมีความหลากหลายและยั่งยืน
#สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag