ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หากมีความประสงค์จะจัดส่งบทความวิชาการขอให้ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การส่งบทความตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ www.anticor.moi.go.th โดยส่งบทความวิชาการพร้อมใบสมัคร ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิส์ (E-mail) [email protected]gmail.com ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565
#สำนักงาน ป.ป.ช.
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag