สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล จัดงานวันมหกรรมรวมพลคนพิการ เทศบาลเมืองสตูล ประจำปี 2566

สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล จัดงานวันมหกรรมรวมพลคนพิการ เทศบาลเมืองสตูล ประจำปี 2566

------------------------------------------------------

วันนี้ (30 พ.ย. 66) ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันมหกรรมรวมพลคนพิการ เทศบาลเมืองสตูล ประจำปี 2566 โดยมีนายสุนทร ชูบัณฑิต รองประธานชมรมคนพิการเทศบาลเมืองสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ทพญ.สุกีรติ กปิลกาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ประชาชน และผู้พิการเข้าร่วมจำนวนมาก

.

นายกเทศมนตรีเมืองสตูล กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศ ให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล ประเทศไทยในฐานะองค์การสมาชิก ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการและได้ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสความเข้าใจต่อคนพิการและระดมการสนับสนุนส่งเสริมแก่คนพิการ เพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อคนพิการในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น เทศบาลเมืองสตูล ได้ร่วมกับชมรมคนพิการเทศบาลเมืองสตูล จัดงานวันมหกรรมรวมพลคนพิการเทศบาลเมืองสตูลขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย และสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้คนพิการและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของคนพิการในด้านการฟื้นฟูทางจิตใจด้านการแพทย์ สุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการกับบุคคลในสังคม และการยอมรับคนพิการเข้าร่วมในกิจกรรมในด้านต่างๆ และให้คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม

.

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพคนพิการ จากโรงพยาบาลสตูล , บูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล , บูธส่งเสริมการอ่านสำหรับคนพิการ จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสตูล , บูธนิทรรศการจัดหางานให้กับคนพิการและคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหางานให้คนพิการ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล , บูธตัดผมฟรี จากโรงเรียนเสริมสวยลาวา , บูธประชาสัมพันธ์และรับสมัครการฝึกอบรมอาชีพ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล , บูธรับสมัครสมาชิกชมรม ของชมรมคนพิการเทศบาลเมืองสตูล และมีการแสดงจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล และ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามด้วย บรรยากาศเป็นไปความคึกคัก

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

30 พ.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar