จังหวัดสตูลเปิดการท่องเที่ยวทางบก-ทะเล มีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
จังหวัดสตูลเปิดการท่องเที่ยวทางบก-ทะเล มีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือ"SHA" เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar