จังหวัดสตูล ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล ในวันที่ 20 ตุลาคม 2546 นี้ จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ นาวาเอก ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ รองผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล และนางเจติยา ทองศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดสตูล ในโอกาสเข้าพบรายงานตัวในการย้ายมาดำรงตำแหน่งฯ ในพื้นที่จังหวัดสตูล “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สตูล…เมืองแห่งความผาสุก” เหล่ากาชาดสตูล พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ควมช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเวช ที่ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งมอบสนามกีฬาโครงการปรับสภาพสนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อให้ประชาชนจังหวัดสตูล ได้มีสถานที่พัฒนานักกีฬา สู่ความเป็นเลิศในอนาคต

ข่าวเด่น

image
จังหวัดสตูล โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม Preess Tour ฟื้นเมืองสตูล รับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเล One Day Trip ตามโครงการประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูเมืองสตูล
image
image
image
image

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
จังหวัดสตูล ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล ในวันที่ 20 ตุลาคม 2546 นี้
image
จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ นาวาเอก ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ รองผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล และนางเจติยา ทองศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดสตูล ในโอกาสเข้าพบรายงานตัวในการย้ายมาดำรงตำแหน่งฯ ในพื้นที่จังหวัดสตูล
image
“ท่องเที่ยววิถีใหม่ ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สตูล…เมืองแห่งความผาสุก”
image
เหล่ากาชาดสตูล พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ควมช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเวช ที่ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล
image
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งมอบสนามกีฬาโครงการปรับสภาพสนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อให้ประชาชนจังหวัดสตูล ได้มีสถานที่พัฒนานักกีฬา สู่ความเป็นเลิศในอนาคต
image
ผู้ว่าฯ สตูล เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติบัตร โล่เกียรติยศ ให้แก่ คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ นานาชาติ cij 1 ที่จัดโดยโรงเรียนคอนแวนซ์ เยซูส 1 รัฐมะละกา เมืองมรดกโลกของมาเลเซีย
image
(15 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. ที่ท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการด้านการท่องเที่ยวที่บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา โดยในช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
image
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดสตูล ในพื้นที่ 2 อำเภอ (3 โรงเรียน) พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน จำนวน 33 ชุด เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
image
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล นายอำเภอ และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชน
image
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมเตรียมสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ใจกลางเมืองสตูล ในโครงการป่าในเมืองเอนกประสงค์จังหวัดสตูล
image
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
image
จังหวัดสตูล ประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
image
“ท่องเที่ยววิถีใหม่ ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สตูล…เมืองแห่งความผาสุก”
image
วันนี้ (11 ต.ค. 64) ที่ห้องประชุมปาหนัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารจังหวัดสตูล นำโดยนายจรัส บำรุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
image
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล เชิญหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ร่วมชมนิทรรศการพลังงาน "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564" ในระหว่างวันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล
image
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปรับโครงสร้างหนี้สู้ภัยโควิด -19 ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำเพียง 10 บาท
image
กรมทรัพยากรธรณี เตือน!!!! เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1 - 2 วันนี้
image
วุฒิสภาเปิดประชุม Conference เวทีใหญ่ ผวจ.ใต้ 14 จังหวัดร่วมสรุปผลงาน สว.พบประชาชนภาคใต้ ประจำปี 64
image
ตะรุเตา ประกาศ!!! พร้อมรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 – 15 พฤษภาคม 2565 ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 จ.สตูล และข้อปฏิบัติอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด
image
เริ่มแล้วกับนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey) นิทรรศการที่ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก
image
รางวัล “อาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565
image
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 20 กันยายน 2564
image
?ใครบอกว่าเที่ยวทิพย์ เป็นเรื่องความฝัน เป็นโลกในจินตนาการ ... 23-24 กันยายน นี้ เราจะได้เที่ยวทิพย์เสมือนจริงกันแล้วจ้า
?มหกรรมเที่ยวทิพย์อุทยานธรณ์โลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 (Satun UNESCO Global Geopark Virtual Tourism Festival in the New Normal Year 2021)
image
ข่าวประชาสัมพันธ์ ??สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขอเชิญผู้ปกครองโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "วิธีช่วยลูก...เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์" ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
image
image