จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล เพื่อจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล จัดโครงการสัมมนา เรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2565 สตูล ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ เนื่องจากสินค้าราคาแพง จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 จังหวัดสตูล จัดพิธีแสดงความยินดีสถานศึกษาและนักเรียน รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ข่าวเด่น

image
คิดถึงทะเล_คิดถึงสตูล
image
เรื่องดีๆที่บ้านฉัน_ที่นี่สตูล_ที่นี่ชายแดนใต้
image
จังหวัดสตูลเปิดการท่องเที่ยวทางบก-ทะเล มีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
image
จังหวัดสตูล โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม Preess Tour ฟื้นเมืองสตูล รับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเล One Day Trip ตามโครงการประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูเมืองสตูล
image
image
image
"ขนมผูกรัก" 1 ใน 25 ผลิตภัณฑ์OTOP ที่จังหวัดสตูล นำไปจำหน่าย ณ ศูนย์โอทอปอันดามัน จ.สตูล ในการประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี้
image

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565
image
จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0)
image
สตูล ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2565
image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ความคืบหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่จังหวัดสตูล
image
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ในหัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
image
จังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565
image
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565
image
จังหวัดสตูล เร่งฉีดวัคซีน covid-19 เชิงรุกเพื่อป้องกันการเสียชีวิต ให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนทั่วไป
image
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ม.ค. 2565
image
🩸แผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมกราคม 2565🩸
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
image
วันเด็กแห่งชาติปีนี้ อบจ.สตูล จัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเพจ : วันเด็กออนไลน์ อบจ.สตูล ในวันที่เสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป
image
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล จัดโครงการวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 13 - 19 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
image
พิธี วันที่ระลึกพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
image
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564
image
สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2564
image
เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
image
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
image
ขอเชิญชวน เยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งประวัติและผลงานเข้ารับการกัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
image
image