จังหวัดสตูล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และเครือข่ายร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,300 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ปี 2564 จังหวัดสตูล จัดพิธีต้อนรับนักกีฬาแข่งขันจักรยานทางไกลนานชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ "The princess Maha Chakri Sirindhorn ’s Cup Tour of Thailand 2021" จังหวัดสตูล จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้งสถานีฯ 45 ปี ภายใต้แนวคิด “สื่อสารทันสมัย ร่วมใจแบ่งปัน จับมือกัน ฝ่าวิกฤตโควิด – 19” ทำบุญ 2 ศาสนา (พุทธ,อิสลาม)

ข่าวเด่น

image
จังหวัดสตูลเปิดการท่องเที่ยวทางบก-ทะเล มีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
image
จังหวัดสตูล โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม Preess Tour ฟื้นเมืองสตูล รับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเล One Day Trip ตามโครงการประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูเมืองสตูล
image
image
image
image
"ขนมผูกรัก" 1 ใน 25 ผลิตภัณฑ์OTOP ที่จังหวัดสตูล นำไปจำหน่าย ณ ศูนย์โอทอปอันดามัน จ.สตูล ในการประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี้
image

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
จังหวัดสตูล จัดพิธีต้อนรับนักกีฬาแข่งขันจักรยานทางไกลนานชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ "The princess Maha Chakri Sirindhorn ’s Cup Tour of Thailand 2021"
image
จังหวัดสตูล จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
image
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้งสถานีฯ 45 ปี ภายใต้แนวคิด “สื่อสารทันสมัย ร่วมใจแบ่งปัน จับมือกัน ฝ่าวิกฤตโควิด – 19” ทำบุญ 2 ศาสนา (พุทธ,อิสลาม)
image
รองผู้ว่า ฯ สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ เพื่อพิจารณาในการต่ออายุใบอนุญาต โดยผลการตรวจสอบฯ อยู่ในเกณฑ์มาตฐาน พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ
image
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564
image
จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล และคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่
image
จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสตูล
image
ขอเชิญชวน เยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งประวัติและผลงานเข้ารับการกัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร
image
ชวนประกวดเรียงความ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด – 19”
image
กระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันระงับข้อพิพาทเหมืองทอง ยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นหลัก
image
"ลอยกระทรงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
image
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
image
" เสียงสะท้อนความสุขของคนไทย หลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ "
image
"ขนมผูกรัก" 1 ใน 25 ผลิตภัณฑ์OTOP ที่จังหวัดสตูล นำไปจำหน่าย ณ ศูนย์โอทอปอันดามัน จ.สตูล ในการประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่ 15-16 พฤศจิกายน นี้
image
การต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News
image
จังหวัดสตูลเปิดการท่องเที่ยวทางบก-ทะเล มีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
image
จังหวัดสตูล ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 กลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
image
ต๊ะต่อนยอน ออนทัวร์ EP5 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
image
ต๊ะต่อนยอน ออนทัวร์ EP4 - หมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง-ต้นเปา

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
image
image