พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน.และคณะมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ปฏิบัติภารกิจด้านมวลชนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล มอบบ้านให้สมาชิกทสปช. ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจน จำนวน 100 ราย

พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน.และคณะมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ปฏิบัติภารกิจด้านมวลชนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล มอบบ้านให้สมาชิกทสปช. ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจน จำนวน 100 ราย

--------------------------------------

🔶🔶วันนี้ (29 มิ.ย. 65) พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. และคณะมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจด้านมวลชนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วให้แก่นางสุวนีย์ แออุดม สมาชิก ทสปช.อ.ละงู ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 134 หมู่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู โดยมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพง กอ.รมน.ภาค 4 และทัพเรือภาคที่ 3 สนับสนุนเงินและกำลังพลในการซ่อมแซมบ้านครั้งนี้ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอำเภอละงู หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

.

🔶🔶จากนั้น พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. และคณะ เดินทางต่อไปยังหอประชุมอำเภอละงู เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนในฐานข้อมูล TPMAP ในมิติปัญหาด้านรายได้ ที่อยู่ในเขตตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 100 ราย รายละ 1800 บาท โดยประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะในระดับปานกลาง แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนยังเป็นผู้ยากจน ทำให้การดำรงชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากสินค้าอุปโภคและบริโภคมีราคาสูงขึ้น ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือวันนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของหน่วยงานราชการ มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ และกลุ่มมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้กับประชาชนผู้ยากจนจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากสังคม อันจะเป็นแรงผลักดันในการดำรงชีพต่อไป ทั้งยังเป็นการลดปัญหาด้านความมั่นคงสังคมลงได้ส่วนหนึ่งอีกด้วย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :