จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

----------------------------------------------

🔶🔶วันนี้ (1 ก.ค. 65) ที่วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธี

.

🔶🔶จากนั้น นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล ประธานในพิธีฯเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 จากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ศาสนพิธีกร อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญสมาธิ 4 นาที เพื่อถวายเป็นราชกุศล ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร ประธานกราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาประธานสงฆ์

.

🔶🔶โอกาสนี้ ปลัดจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดียิ่งที่พวกนิกรชาวไทยทุกหมู่เราจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริยาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสตูลได้แสดงออกถึงความรักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และธำรงไว้ให้มั่นคงสืบไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :