จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

-----------------------------------

✍️✍️วันนี้ (25 ก.ค. 65) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง

.

✍️✍️ก่อนระเบียบวาระการประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี 2565 , มอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด , มอบโล่และเกียรติบัตรการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 , มอบเกียรติบัตรกิจกรรม "การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด" และมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทีมกู้ภัยทางน้ำประจำจังหวัดสตูล

.

✍️✍️ทั้งนี้ สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการจากรัฐบาล และการดำเนินตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล โอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้นำเสนอประเด็นในที่ประชุมในเรื่องสรุปผลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 แจ้งแผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ เดือนสิงหาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล บุคลากรในสังกัด และประชาชนร่วมบริจาคโลหิตฯ ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ตามแผนฯที่กำหนดไว้ พร้อมขอความร่วมมือส่วนราชการร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตที่มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ตามแผนการออกหน่วยฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 และที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar