จังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสตูล (คปป.จังหวัดสตูล) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

จังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสตูล (คปป.จังหวัดสตูล) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

----------------------------------------

✍️✍️วันนี้ (19 ก.ย. 65) ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสตูล (คปป.จังหวัดสตูล) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานเพื่อทราบถึงผลการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในท้องที่จังหวัดสตูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 ประกอบด้วย 1.) คดีแผ้วถางป่า จำนวน 22 คดี , 2.) คดีทำไม้ จำนวน 8 คดี , 3.) คดีของป่า จำนวน 2 คดี และ 4.) คดีเครื่องมือประมง จำนวน 1 คดี รวมทั้งสิ้น 33 คดี

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :