ผู้ว่าฯสตูล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล มอบบ้านให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอควนกาหลง และอำเภอควนโดน จำนวน 5 หลัง

ผู้ว่าฯสตูล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล มอบบ้านให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอควนกาหลง และอำเภอควนโดน จำนวน 5 หลัง
----------------------------------
💥💥วันนี้ (20 ก.ย. 64) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอควนกาหลง ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล จำนวน 3 หลัง ได้แก่ บ้านหลังแรกเป็นของนายอับดลรอศักดิ์ มรรคาเขต บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย , บ้านหลังที่สองของนางจารึก ขุนราช บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ตำบลอุใดเจริญ และบ้านหลังที่สามของนางสาวชญานี โค้ยเซ่ง บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง ซึ่งบ้านแต่ละหลังเดิมมีสภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม ฝาผนังผุพัง หลังคามีรูรั่ว ห้องน้ำมีสภาพเก่า จึงต้องการปรับปรุงสภาพบ้านให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงส่งมอบบ้านในครั้งนี้ โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง และคณะให้การต้อนรับ 
.
💥💥จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และคณะ เดินทางต่อไปยังอำเภอควนโดน ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล จำนวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านหลังแรกเป็นของนายนาม เปลี่ยนกระจ่าง บ้านเลขที่ 280 หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน และบ้านหลังที่สองเป็นของนางมาเรี๊ยะ ดาแลหมัน บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ ซึ่งบ้านแต่ละหลังเดิมมีสภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม หลังคามีรูรั่ว และไม่มีห้องกั้นเป็นสัดส่วน ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสภาพบ้านเรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบบ้านในครั้งนี้ โดยมีนายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน และคณะให้การต้อนรับ
.
💥💥โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้พบปะพูดคุย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งได้มอบเงินส่วนตัว รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจากส่วนราชการในพื้นที่มอบให้กับบ้านแต่ละหลังด้วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
.
💥💥ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า งบประมาณที่ได้สนับสนุนไปนั้นเป็นเงินเพียงเล็กน้อย สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันในพื้นที่จึงจะปรับปรุงซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือประชาชนได้สำเร็จ และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาที่เน้นหนัก "วาระ 5 ส เมืองสตูลน่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน" วาระที่ 5 สตูล...สร้างสุข ที่ให้ความสำคัญด้านการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม จึงมอบหมายให้ทุกอำเภอ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :