หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดสตูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอควนกาหลง

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดสตูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอควนกาหลง

----------------------------------------

🟨🟨วันนี้ (22 ก.ย. 65) ที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านส้านแดง หมู่ที่ 11 บ้านส้านแดง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ในพื้นที่อำเภอควนกาหลง โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง ร่วมออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นธุรกันดาร

.

🟨🟨สำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ซึ่งวันนี้ (22 ก.ย. 65) มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 45 ราย ทันตกรรม 8 ราย แพทย์แผนไทย 32 ราย กายภาพบำบัด 7 ราย และสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 14 ราย โอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน จำนวน 17 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของสภากาชาดไทย

.

🟨🟨หลังจากนั้น นายอำเภอควนกาหลง นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสตูล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จำนวน 3 ราย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ถุงธารน้ำใจเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนชน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อีกด้วย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :