จังหวัดสตูล จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 70

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 70 เพื่อระลึกถึงความสำคัญ ความเสียสละของสมาชิก อส. กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล จึงจัดพิธีขึ้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. ได้มีโอกาสพบปะแสดงพลังความพร้อมเพรียงของกำลังพล และศักยภาพของหน่วย โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ทพญ.สุกีรติ กปิลกาญจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล นายชัยวุฒิ บัวทอง ปลัดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อส. เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

.

นายชัยวุฒิ บัวทอง ปลัดจังหวัดสตูล ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความพร้อมของกำลังพล ในการปฏิบัติราชการและช่วยเหลือประชาชน โดยกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เพื่อให้มีกำลังสำรองที่พร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือทางราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

.

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเชิญธงประจำกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน การอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาแดนแดนจังหวัดสตูล พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่สมาชิก อส.ที่มีผลงานดีเด่น การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก อส.และการกล่าวคำสัตว์ปฏิญาณตนของสมาชิก อส. ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมกล่าวขอบคุณแก่สมาชิก อส. ที่ร่วมใจกันปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงและภารกิจด้านอื่นๆอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar