เริ่มแล้วกับนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey) นิทรรศการที่ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก
?️เริ่มแล้วกับนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey) นิทรรศการที่ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก
?ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล
ระหว่างวันที่ 15 - 19 กันยายน พ.ศ. 2564. เวลา 09.00 - 16.00 น.
?️เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด
1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม
2. ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้าชม
3. ลงทะเบียนไทยชนะ
4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการเข้าชม
5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นในการเข้าชมอย่างน้อย 2 เมตร
Satun National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :