วันนี้ (11 ต.ค. 63) เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และคณะ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการร่วมกับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเตรียมความพร้อมกำหนดการปฏิบัติราชการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ในวันที่ 20 ต.ค. 64 นี้
🔶🔶วันนี้ (11 ต.ค. 63) เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และคณะ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการร่วมกับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเตรียมความพร้อมกำหนดการปฏิบัติราชการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ในวันที่ 20 ต.ค. 64 นี้
.
🔶🔶สำหรับการเดินทางมาราชการในครั้งนี้ มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 11-16 ต.ค. 64 ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ณ จังหวัดสตูล ตรังและกระบี่ โดยในวันพรุ่งนี้ (12 ต.ค.64) จะลงพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 7 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :