วันนี้ (11 ต.ค. 64) ที่ห้องประชุมปาหนัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารจังหวัดสตูล นำโดยนายจรัส บำรุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
💓💓วันนี้ (11 ต.ค. 64) ที่ห้องประชุมปาหนัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารจังหวัดสตูล นำโดยนายจรัส บำรุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายเอกพล เหมรา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล , นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ผอ.สวท.สตูล และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์และโต้ตอบในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :