สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นสิริมงคลแด่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar