จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565

จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565

******************************

👏👏วันนี้ 17 มกราคม 2565 ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 โดยมีนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

👏👏นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬา เพื่อการท่องเที่ยว และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย

👏👏ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ในเรื่องของรูปแบบการจัดกิจกรรม รูปแบบการรับสมัคร รูปแบบเสื้อ เหรียญ และถ้วยรางวัล พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ในเบื้องต้นผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม และจะต้องตรวจ ATK โดยสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ ก่อนลงเรือไปยังเกาะตะรุเตา ซึ่งทางบริษัทจะเตรียมอุปกรณ์ชุดตรวจไว้ให้

👏👏ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล เพื่อขออนุญาตการจัดกิจกรรมฯ และจะแจ้งช่องทางการเปิดรับสมัครในลำดับต่อไป

น.ส.มนัสวิน ดำหนู นักประชาสัมพันธ์ ส.ปชส.สตูล

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :