การเดินทางเข้ามาเลเซียสำหรับผู้ที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนทางบกไทยมาเลเซีย
📍📍การเดินทางเข้ามาเลเซียสำหรับผู้ที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนทางบกไทยมาเลเซีย โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง ตามประเภทของผู้เดินทางซึ่งทั้งสองกลุ่มจะต้องดาวน์โหลด และลงทะเบียน ผ่านแอพพลิเคชั่น #MySejahtera ก่อนเดินทาง
☝️ ผู้เดินทางเป็นครั้งคราว สำหรับผู้ที่เดินทางโดยใช้หนังสือ เดินทาง Passport เช่น นักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการเดินทางเข้าไทยภายใต้ test to go ทางบก โดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเลเซียในรูปแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน covid19 ครบโดส แต่ต้องมีผลตรวจเชื้อ COVIE-19 แบบ RT-PCR เป็นลบภายใน 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง และมีประกันการเดินทาง/สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อเดินทางเข้ามาเลเซียต้องตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RTK-AG ภายใน 24 ชั่วโมง ตามสถานพยาบาลในพื้นที่สำหรับผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดสหรือไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องเข้ารับการกักกันโรค 5 วัน
✌️ ผู้ที่เดินทางแบบรายวัน/ประจำ สำหรับผู้เดินทางโดยใช้หนังสือผ่านแดน Border Pass และต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วเท่านั้นโดยต้องแสดงผลตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RTK-AG ซึ่งต้องทำการตรวจที่สถานพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และไม่ต้องมีประกันเดินทาง/สุขภาพ สำหรับผู้ที่เดินทางแบบรายวันสามารถใช้ผลตรวจดังกล่าวในช่วง 7 วัน แล้วจึงตรวจซ้ำสัปดาห์ละครั้งส่วนผู้ที่ พำนักในไทยเกินกว่า 7 วันเป็นการตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RTK-AG อีกครั้งภายใน 24 ชั่วโมงก่อน เดินทางเข้ามาเลเซีย

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :