จังหวัดสตูล เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดสตูล
🙏🙏จังหวัดสตูล เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดสตูล
จัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
กำหนดขอบเจตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามความเหมาะสม ดังนี้
๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่
๒. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่
๓. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน
๔. จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :