มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับจังหวัดสตูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับจังหวัดสตูล
………………………………………….
วันนี้ (9 พ.ค. 65) ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมโครงการเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูล โดยมี นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
.
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet กับคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับจังหวัดสตูล โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นแหล่งผลิตนักคิด นักสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับการใช้ชีวิต เพื่อสนองการพัฒนาประเทศชาติต่อไป.
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :