จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลและคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อรับทราบสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรม
จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลและคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อรับทราบสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรม
 
วันนี้(11พ.ค.65) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลและคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อรับทราบสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ พร้อมพิจารณามาตราการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จุดผ่านแดนถาวร ด่านสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ(On Site) ภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การขออนุญาตดำเนินกิจกรรมการเล่น หรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา และชนโค การขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 200 คน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ดำเนินการได้ แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ภายใต้มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร(COVID Free Setting) อย่างเคร่งครัด มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
 
สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล ตั้งแต่เมษายน 2563 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 19,409 ราย เสียชีวิต 191 ราย ระลอกมกราคม 2565 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 10,429 ราย ค่าเฉลี่ยในรอบสัปดาห์ วันละ 24 ราย เสียชีวิตสะสม 73 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวและไม่ฉีดวัคซีน ด้านสถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีเตียงโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามจำนวน 525 เตียง มีผู้ครองเตียง 14 เตียง คิดเป็นร้อยละ 5.08 มีผู้ป่วยสีเขียว 9 รายและ สีเหลือง 5 ราย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :