กลุ่มจิตอาสาสตูล สตรีทอาร์ต สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ผ่านกิจกรรม “เปิดโลกสตูล ผ่านงานศิลป์ สู่ถิ่นมรดกโลก” “PURE MIND ART SATUN” ระหว่างวันที่ 12 - 31 พฤษภาคม 2565 นี้

กลุ่มจิตอาสาสตูล สตรีทอาร์ต สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ผ่านกิจกรรม “เปิดโลกสตูล ผ่านงานศิลป์ สู่ถิ่นมรดกโลก” “PURE MIND ART SATUN” ระหว่างวันที่ 12 - 31 พฤษภาคม 2565 นี้

------------------------------------

🖍️🖍️วันนี้ (12 พ.ค. 65) ที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กลุ่มจิตอาสาสตูล สตรีทอาร์ต ที่รวมตัวกันเพื่อดำเนินงานด้านศิลปะ และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมได้เล็งเห็นประโยชน์ของการแสดงงานศิลปะในจังหวัดสตูล และได้รวบรวมทุนส่วนตัวบางส่วนเพื่อจัดกิจกรรมแสดงานศิลปะ ในชื่อ “เปิดโลกสตูล ผ่านงานศิลป์ สู่ถิ่นมรดกโลก” “PURE MIND ART SATUN” ซึ่งนำภาพศิลปะและผลงานศิลปะที่ผสมผสานเทคนิคที่หลากหลายจากมุมของศิลปินมาจัดแสดง และเพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และคณะศิลปินจิตอาสาสตูลสตรีทอาร์ต เข้าร่วม

.

🖍️🖍️ในโอกาสนี้หลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และผู้เข้าร่วมได้เดินชมภาพศิลปะและผลงานศิลปะที่แขนงต่างๆ กว่า 100 ชิ้น ที่แสดงถึงความสามารถทางศิลปะของศิลปินในจังหวัดสตูล และเชื่อมโยงความเป็นอุทยานธรณีโลกสตูล ความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ที่มีความเป็นอัตลักษณ์สตูล และกลุ่มจิตอาสาสตูล ซึ่งการแสดงงานศิลปะจะช่วยจรรโลงจิตใจและสร้างความสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าชมงาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งภายในงานได้มีกิจกรรมให้เยาวชนได้ร่วมวาดงานศิลปะโดยมีศิลปินในงานเป็นผู้สอน และมีการจัดแสดงศิลปะธรรมพื้นบ้านสตูล การแสดงมโนราห์ จากวัดนิคมพัฒนาราม (ผัง7) อีกด้วย

.

🖍️🖍️ทั้งนี้ กิจกรรม “เปิดโลกสตูล ผ่านงานศิลป์ สู่ถิ่นมรดกโลก PURE MIND ART SATUN” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 31 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ข้างศาลากลางจังหวัดสตูล) เข้าชมฟรีได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยผลงานที่แสดงนั้น หากผู้รับชมสนใจสามารถติดต่อขอซื้อจากศิลปินได้โดยตรง

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :