เรือนจำจังหวัดสตูล เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องราชทัณฑ์ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

เรือนจำจังหวัดสตูล เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องราชทัณฑ์ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

------------------------

??นายกาจก้อง รัตนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเรือนจำจังหวัดสตูล ได้ประกาศงดการเยี่ยมผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกกรณีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบันนั้น แต่ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเริ่มคลี่คลายรวมทั้งมติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลและศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อนุญาตให้เรือนจำจังหวัดสตูล เปิดให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

.

??สำหรับมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการเปิดให้ญาติผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าเยี่ยมนั้น ขอให้ญาติจองคิวเยี่ยมผู้ต้องราชทัณฑ์ล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7474 0147 ในวันและเวลาราชการ เมื่อญาติมาถึงแล้วขอให้ญาติผู้ต้องราชทัณฑ์สแกน QR Code ไทยชนะทุกราย โดยญาติจะสามารถเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน , ขณะเยี่ยมญาตินั้นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากญาติที่มาเยี่ยมมีอุณภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมโดยเด็ดขาด และขณะเยี่ยมนั้นต้องอยู่ในช่องที่กำหนดเท่านั้น ห้ามเดินไปพูดคุยกับบุคคลในห้องเยี่ยมอื่น ๆ หรือถอดหน้ากากอนามัยออกโดยเด็ดขาด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด กรณีฝ่าฝืนจะยุติการเยี่ยมทันที

.

??ทั้งนี้ ในส่วนของสถานที่เยี่ยมภายในเรือนจำจังหวัดสตูล ได้จัดช่องเยี่ยมแต่ละช่องให้มีระยะห่างจากกัน 1.5-2 เมตร และมีที่กั้นระหว่างช่อง พร้อมทั้งจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดให้แก่ญาติตามจุดต่าง ๆ ไว้แล้ว


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag