ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของรางวัล "วันรวมน้ำใจ สู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 และัแถลงข่าวงานประจำปี และงานกาชาดวิถีใหม่ เที่ยวสบาย สไตล์ สตูล 2565"
📺📱💻ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของรางวัล
"วันรวมน้ำใจ สู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 และัแถลงข่าวงานประจำปี และงานกาชาดวิถีใหม่ เที่ยวสบาย สไตล์ สตูล 2565"
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
เพื่อใช้เป็นของรางวัลพิเศษในการออกร้านนาวากาชาด ตลอด 10 คืน
ผู้บริจาคเงินให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บภาษีหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้นเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลจะบันทึกข้อมูลการรับเงินบริจาคในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ซึ่งบุคคลธรรมดาสามารถยกเว้นสำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่บริจาค สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถยกเว้นสำหรับสำหรับเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่บริจาค
#สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag