ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล จัดโครงการวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 13 - 19 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
📌📌ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล จัดโครงการวันเด็กพิการจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 13 - 19 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กพิการในการพัฒนาศักยภาพ มีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ในสังคม เปิดโอกาสให้เด็กพิการและครอบครัวได้รับโอกาสทางสังคม เปิดพื้นที่ให้เด็กพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม มอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้เด็กพิการ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กพิการ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
👉👉ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล ร่วมสนับสนุนของขวัญ อาหาร หรือสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานให้แก่เด็กพิการ
สามารถติดต่อสนับสนุนของขวัญ ได้ที่นางสาววลัยทิพย์ เทวบิน (ครูอ้อ) โทร. 096-464-9654

image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag