วันเด็กแห่งชาติปีนี้

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ อบจ.สตูล จัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเพจ : วันเด็กออนไลน์ อบจ.สตูล ในวันที่เสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ QR Code ลงทะเบียน และ QR Code ร่วมกิจกรรม ของ อบจ.สตูล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต่อไป

image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag